Informacja o cenach ścieków oraz osadów ściekowych dowożonych do punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Skoczowie obowiązujących od 1 stycznia 2020 r.

Informacja o cenach ścieków oraz osadów ściekowych dowożonych do punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Skoczowie w 2020 r.

 lp. Charakterystyka ścieku cena netto [ zł.] za 1 m3
1. Ścieki dowożone z terenu Gminy Skoczów do punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Skoczowie. 8,52
2. Ścieki dowożone spoza terenu Gminy Skoczów do punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Skoczowie. 10,50
3. Ścieki dowożone z terenu Gminy Skoczów do punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Skoczowie pochodzące z branży gastronomicznej 9,72
4. Ścieki dowożone spoza Gminy Skoczów do punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Skoczowie pochodzące z branży gastronomicznej 12,14
5. Osady ściekowe ( osady pochodzące z oczyszczalni ścieków, w tym z oczyszczalni przydomowych) dowożone na oczyszczalnię ścieków w Skoczowie. 67,93
6. Stała stawka rozliczeniowa – koszty Spółki niezbędne do wystawienia faktury 8,33
^ Skip to content