Informacja o cenach ścieków oraz ścieków z osadników oczyszczalni przydomowych, dowożonych do punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Skoczowie obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.

Informacja o cenach ścieków oraz oraz ścieków z osadników oczyszczalni przydomowych dowożonych do punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Skoczowie w 2021 r.

 lp. Charakterystyka ścieku cena netto [ zł.] za 1 m3
1. Ścieki dowożone z terenu Gminy Skoczów do punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Skoczowie. 9,70
2. Ścieki dowożone spoza terenu Gminy Skoczów do punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Skoczowie. 11,77
3. Ścieki dowożone z terenu Gminy Skoczów do punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Skoczowie pochodzące z branży gastronomicznej 11,37
4. Ścieki dowożone spoza Gminy Skoczów do punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Skoczowie pochodzące z branży gastronomicznej 13,44
5. Ścieki z osadników oczyszczalni przydomowych,  dowożone na oczyszczalnię ścieków w Skoczowie. 76,22
6. Stała stawka rozliczeniowa – koszty Spółki niezbędne do wystawienia faktury 8,90
^ Skip to content