W Miejskiej Spółce SKO-EKO sp. z o.o. W Skoczowie ramach projektu pn.:
„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu oraz budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Skoczów” został wybudowany jeden z najważniejszych obiektów inwestycji tzw. zamknięta wydzielona komora fermentacyjna, w której będzie ujmowany powstający w procesie stabilizacji biogaz.
Prace nad budową przebiegały dość nietypowo, ponieważ montaż zbiornika rozpoczął się od złożenia dachu. Konstrukcja była stopniowo podnoszona siłownikami od dołu i uzupełniana o wysokość kolejnego arkusza blachy. Postęp prac był w dużym stopniu uzależniony od czynników atmosferycznych. Zachowanie odpowiednich warunków montażu było konieczne dla uzyskania wymaganej szczelności zbiornika. Kolejnym etapem montażu było wykonanie ocieplenia i prac elewacyjnych.
Zapraszamy do obejrzenia filmów z prowadzonych prac.


Skip to content