Podpisano umowę na realizację zadania pn.: „Przekroczenie kanalizacją sanitarną grawitacyjną i tłoczną torów linii kolejowej nr 190 Bielsko- Biała – Cieszyn na dz. ewid. 1330/3 i 1150/10 w miejscowości Pogórze gm. Skoczów”

Podpisano umowę na realizację zadania pn.: „Przekroczenie kanalizacją sanitarną grawitacyjną i tłoczną torów linii kolejowej nr 190 Bielsko- Biała – Cieszyn na dz. ewid. 1330/3 i 1150/10 w miejscowości Pogórze gm. Skoczów”

Miejska Spółka SKO-EKO sp.z o.o. w Skoczowie informuje, iż dnia 1.02.2018r. w siedzibie Spółki została podpisana umowa na realizację zadania pn.: „Przekroczenie kanalizacją sanitarną grawitacyjną i tłoczną torów linii kolejowej nr 190 Bielsko- Biała – Cieszyn na dz. ewid. 1330/3 i 1150/10 w miejscowości Pogórze gm. Skoczów” z Wykonawcą zadania firmą KAN- EKO sp. z o.o. ul. Katowicka 207, 43-450 Ustroń.

Termin realizacji inwestycji : 30.05.2018r.

Informacja o wyborze oferty dostępna jest na stronie bip.sko-eko.skoczow.pl w zakładce Wyniki.