Podpisano umowy na dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwach Wilamowice, Międzyświeć, Kiczyce i Ochaby Gmina Skoczów”.

Miejska Spółka SKO-EKO sp. z o.o. w Skoczowie w dniu 9 sierpnia 2017r. podpisała dwie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwach Wilamowice, Międzyświeć, Kiczyce i Ochaby Gmina Skoczów”.

Umowy dotyczą dofinansowania w/w zadania z podziałem na:

– pożyczkę o preferencyjnym oprocentowaniu na kwotę 2.533.914,00 zł. (60 % kosztów kwalifikowanych),

– dotację bezzwrotną w wysokości 1.689.276,00 zł. (40% kosztów kwalifikowanych).

 

Skip to content