Odkomarzanie terenów oczyszczalni ścieków w Skoczowie.