Przedłużenie terminu składania ofert – przetarg nieograniczony na prowadzenie nadzoru inwestorskiego

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w treści siwz w przetargu nieograniczonym na „Kompleksowy nadzór inwestorski nad inwestycją pn. >>Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu.<<” został przedłużony termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu. Nowy termin składania ofert wyznaczono na dzień  08.02.2017r. Ponadto na stronie www.bip.sko-eko.skoczow.pl opublikowano wyjaśniania treści siwz zawierające wspomniane zmiany.

Materiały dostępne tutaj.

 

Skip to content