Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące od 1 lutego 2017r.

Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące od 1 lutego 2017r.

pdfMiejska Spółka SKO- EKO sp. z o.o. Skoczowie  zawiadamia, że na podstawie

Uchwały NR XXVI/287/2016 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 27 grudnia 2016r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków, z dniem 01 lutego 2017r. wchodzą w życie nowe taryfy opłat za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych będących w eksploatacji Miejskiej Spółki SKO- EKO sp. z o.o.
Od dnia 1 lutego 2017r. obowiązuje niejednolita taryfa wieloczłonowa dla następujących grup odbiorców usług:

 

1. Wysokość cen za odprowadzanie ścieków

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena Jednostka miary
Netto z VAT
 1 Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług Cena za odprowadzone ścieki  6,30  6,80  zł/m3
 2 Odbiorcy usług ścieków przemysłu garbarskiego Cena za odprowadzone ścieki 22,72 24,54 zł/m3

 

2. Wysokość stawek opłaty abonamentowej za odprowadzane ścieki gr. I

Lp. Wyszczególnienie  Stawki opłat abonamentowych
Netto Z VAT
 1 Za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych niezależnie od zapotrzebowania,  stawka w zł/m-c  4,68  5,05
2 Za rozliczenie należnościza każdorazowe rozliczenie należności w zł
a) rozliczenie należności papierowe 7,07 7,64
b) rozliczenie należności elektronicznie (e-mail) 5,11 5,52
3 Za rozliczenie należności w oparciu o licznik dodatkowy wody bezpowrotnie zużytej oraz licznik wody na ujęciu własnym za każdorazowe rozliczenia należności w zł 4,48 4,84

3. Wysokość stawek opłaty abonamentowej za odprowadzane ścieki gr. II

Lp. Wyszczególnienie Stawki opłat abonamentowych
Netto z VAT
1 Za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych niezależnie od zapotrzebowania,  stawka w zł/m-c  4,68  5,05
2 Za rozliczenie należności za każdorazowe rozliczenie należności w zł 7,07 7,64

4. Wysokość stawek opłat za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki.
Za próby techniczne przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług  139,00 zł + VAT.

Taryfa obowiązuje od dnia 1 lutego 2017r. do dnia 31 stycznia 2018r.

Uchwała Rady Miejskiej – kliknij ikonę aby pobrać dokument.
pdf