Wyjaśnienia do treści SIWZ – przetarg nieograniczony na prowadzenie nadzoru inwestorskiego

W dniu dzisiejszym (2017.01.25) w Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr BZP nr 14195-2017  dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia na „Kompleksowy nadzór inwestorski nad inwestycją pn.: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu.”. Jednocześnie na stronie http://www.bip.sko-eko.skoczow.pl/wyjasnienia zamieszczono wyjaśnienia treści siwz wraz ze zaktualizowanymi załącznikami do siwz.

Materiały dostępne tutaj.

Skip to content