Mapa kierunków rozbudowy sieci kanalizacyjnej

W związku z trwającą obecnie na terenie Gminy Skoczów rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej zamieszczamy mapę obrazującą dalsze kierunki rozbudowy sieci kanalizacyjnej w poszczególnych sołectwach.

Na mapie zaznaczono tereny z istniejącą siecią kanalizacyjną oraz tereny na których planowana jest dalsza rozbudowa z podziałem na obszary objęte Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2017 – 2021 i obszary do skanalizowania w okresie późniejszym.
Aktualnie stopień skanalizowania Gminy Skoczów wynosi ok. 70%.

Więcej informacji w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej można uzyskać siedzibie naszej spółki – zapraszamy.

Wersja PDF do pobrania – prosimy kliknąć w ikonę

pdf

Skip to content