Projekty dofinansowne z WFOŚiGW w Katowicach.

Projekty zakończone.wfos_1280

1. Modernizacja części biologicznej oczyszczalni ścieków w Skoczowie wraz z linią odwadniania osadów.

Kwota pożyczki: 878.459,92 zł.

Wartość całkowita zadania: 2.059.695,08 zł.

Zadanie zakończono 31.12.2013r.

Celem inwestycji była poprawa i optymalizacja procesu oczyszczania ścieków , zapewnienie ciągłości pracy modernizowanych urządzeń oraz zmniejszenie zużycia energi.

W ramach zadania zmodernizowano:

– osadnik wstępny – 2 szt.,

– system napowietrzania dla bioreaktora,

– osadnik wtórny – 2 szt.,

– linia odwadniania osadów  ( nowa prasa )

2. Budowa ścieżki edukacyjno – przyrodniczej  pn.: „Oczyszczalnia widziana oczyma dzieci” na terenie oczyszczalni ścieków w Skoczowie.

Wysokość otrzymanej dotacji: 11.424, 00 zł.

Zadanie zakończono: 20.06.2013r.

Cel zadania to edukacja przyrodniczo-ekologiczna dzieci i młodzieży.

Więcej informacji o ścieżce: http://www.sko-eko.skoczow.pl/node/90

 

Projekty realizowane.

1. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwach Kiczyce i Pierściec,  gmina Skoczów.

Wartość całkowita zadania: 3.590.292,37 zł.

Wartość środków pozyskanych: 2.362.000,00 zł.

Termin zakończenia zadania: 30.06.2016r.

W ramch zadania wykonane będzie 10.499 mb kanalizacji w tym 1.969 mb kanalizacji ciśnieniowej wraz z 2 przepompowniami ścieków, podłączenie 112 budynków ( w tym 2 przedszkola i 2 szkoły).

2. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwach Wiślica, Wilamowice i Pierściec Gmina Skoczów.

Wartość całkowita zadania: 2.652.141,80 zł.

Wartość środków pozyskanych: 2.000.000,00 zł.

Termin zakończenia zadania: 30.06.2017r.

W ramach zadania wykonane będzie 12.741 mb kanalizacji

3. Publikacja utworów: „Rysunkowego poradnika użytkownika toalet -Sedes to nie kosz na śmieci” oraz „Lista przygody w Dziwnej Pralni Brudnej Wody”.

Wartość całkowita zadania: 20 902,40 zł.

Wartość środków pozyskanych:15 030,00 zł.

Termin zakończenia zadania: 30.09.2016r.

Program edukacji ekologicznej obejmuje nastepujące działania:

1.Książeczka edukacyjna „Listka przygody w Dziwnej Pralni Brudnej Wody” –  wydruk i dystrybucja 2000 szt.

Książeczki zostaną rozdane dzieciom objętym edukacją wczesnoszkolną – na obszarze aglomeracji Skoczów (Gmina Skoczów, Brenna i częściowo Ustroń) w klasach od 1 do 3. Rozdając książeczki będziemy zachęcać wszystkie dzieci oraz ich nauczycieli do odwiedzenia oczyszczalni ścieków w Skoczowie. Dodatkowo książeczki zostaną przekazane do bibliotek (miejskich, szkolnych) oraz przedszkoli.

2.Naklejki i ulotki „Rysunkowego poradnika użytkownika toalet – Sedes to nie kosz na śmieci” – wydruk i dystrybucja 1000 szt. naklejek oraz 2500 szt. ulotek.

Adresatami będą zarówno dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe. Naklejki zostaną przyklejone w pomieszczeniach toalet we wszystkich szkołach na obszarze objętym zadaniem, tj. teren gminy Skoczów, Brenna oraz częściowo Ustroń i Dębowiec  oraz w pomieszczeniach toalet w budynkach urzędowych i budynkach użyteczności publicznej (biblioteki, dworce autobusowe, basen, itp.). Rysunkowy poradnik użytkownika toalet zostanie również rozpowszechniony i udostępniony w postaci zwielokrotnionych egzemplarzy w formie ulotek dołączonych do lokalnej prasy wraz z jednoczesnym opublikowaniem artykułów edukacyjno informacyjnych oraz rozdawany w ramach działań promocyjnych.

Skip to content