Zawiadomienie o zebraniu w sprawie budowy kanalizacji

Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o. informuje, iż rozpoczyna się budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Wilamowice w rejonie ulic: Spokojnej, Pod Lasem, Cieszyńskiej, w sołectwie Międzyświeć w rejonie ulicy Lawendowej oraz w mieście Skoczów w rejonie ulicy Harcerskiej. Spotkanie dotyczące rozbudowy systemu kanalizacji dla mieszkańców terenów objętych inwestycją odbędzie się dnia:

  20.01.2016r. o godz. 17.00  w sali OSP w Wilamowicach przy ul. Rekreacyjnej 15.

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr 603 638 521.

Poniżej wykaz nieruchomości ujętych do podłączenia w ramach przedmiotowej inwestycji oraz mapa budowanej kanalizacji.
Wykaz nieruchomości ujętych do podłączenia

pdf Wykaz nieruchomości ujętych do podłączenia
pdf Mapa budowanej kanalizacji
Skip to content