Modernizacja części biologicznej oczyszczalni ścieków w Skoczowie wraz z linią odwadniania osadów

Kwota pożyczki: 878.459,92 zł.

Wartość całkowita zadania: 2.059.695,08 zł.

Zadanie zakończono 31.12.2013r.

Celem inwestycji była poprawa i optymalizacja procesu oczyszczania ścieków , zapewnienie ciągłości pracy modernizowanych urządzeń oraz zmniejszenie zużycia energi.

W ramach zadania zmodernizowano:

  • osadnik wstępny – 2 szt.,
  • system napowietrzania dla bioreaktora,
  • osadnik wtórny – 2 szt.,
  • linia odwadniania osadów  ( nowa prasa )
Skip to content