Budowa ścieżki edukacyjno – przyrodniczej pn.: „Oczyszczalnia widziana oczyma dzieci” na terenie oczyszczalni ścieków w Skoczowie.

Wysokość otrzymanej dotacji: 11.424, 00 zł.

Zadanie zakończono: 20.06.2013r.

Cel zadania to edukacja przyrodniczo-ekologiczna dzieci i młodzieży.

Ścieżka edukacyjno – przyrodnicza  „Oczyszczalnia widziana oczyma dzieci” w całości zlokalizowana jest na terenie oczyszczalni ścieków

sciezka-art-01w Skoczowie. Długość jej w terenie wynosi około 1,5 kilometra, a na jej pokonanie z realizacją celów edukacyjnych należy poświęcić około 2 godziny. Wzdłuż przebiegu trasy znajduje się 10 przystanków z planszami edukacyjnymi, zaprojektowanymi z myślą o dzieciach jako docelowej grupie adresatów zadania. Tematem przewodnim ścieżki jest przedstawienie problematyki oczyszczania ścieków z omówieniem poszczególnych procesów, dodatkowo na planszach umieszczono również ciekawostki o środowisku przyrodniczym związanym z terenem oczyszczalni uzupełnione barwnymi fotografiami.  Ścieżkę grupy przemierzają z pracownikiem Miejskiej Spółki SKO-EKO Sp. z o.o., dodatkowo dla uczestników przygotowano foldery.

Adresatami zadania są dzieci i młodzież objęte systemem oświaty, począwszy od przedszkola poprzez szkołę podstawową, gimnazjum, aż do szkoły ponadgimnazjalnej.

Złożoność procesów oczyszczania ścieków sprawia iż tematyka ta nie należy do łatwych, zwłaszcza dla najmłodszych. Umożliwienie im zobaczenia oczyszczalni na własne oczy, z przedstawieniem na tablicach procesów oczyszczania ścieków w sposób prosty i jednocześnie ciekawy, z pewnością procentować będzie lepszym przyswajaniem wiedzy aniżeli w sali lekcyjnej. Dodatkowo jeżeli dziecko odwiedzi nas więcej niż jeden raz, na różnych etapach struktury oświatowej, wiedza ta zostanie utrwalona a gospodarka ściekami zawsze będzie kojarzona z obiektem oczyszczania ścieków. Zaznaczamy że kolejna wizyta nie będzie dla niego nudna. Osoba oprowadzająca przedstawia dzieciom tematykę oczyszczania ścieków stosownie do grupy wiekowej uczestników – im starsze dziecko tym szerzej omawiana problematyka.

Urozmaicenie ścieżki o elementy przyrodnicze obecne na terenie oczyszczalni pozwala wykorzystać naturalną u dzieci ciekawość otaczającego świata do poszerzenia zasobów wiedzy. Dodatkowo tworzy bardziej przyjazny wizerunek oczyszczalni ścieków stereotypowo kojarzonej zwykle z miejscem zanieczyszczonym i cuchnącym. Jeżeli oczyszczalnia jest miejscem gdzie realizuje się np. program „SKRZYNKA DLA JERZYKA”, to i uczestnik w każdym miejscu i w każdym czasie może podjąć działania sprzyjające otaczającej przyrodzie. Takie budowanie od podstaw wrażliwości ekologicznej będzie z pewnością w przyszłości kształtowało konkretne wybory na etapie dorastania.

Ścieżka dofinansowana była ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Serdecznie zapraszany do odwiedzenia naszej ścieżki, którą można zwiedzić wraz z  pracownikiem Miejskiej Spółki SKO- EKO sp. z o.o. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny zwiedzania.

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu (33) 479 94 75.

sciezka-art-02

Skip to content